Poste Italiane Posta Prioritaria "Lettera"

Cliente: Poste Italiane · Agenzia: Saatchi and Saatchi Roma · Soundtrack: "Theme" Jon Brion · Data: 04/2005